baner DNDK 2018A

  W dniu 23 marca br. po raz piąty wyruszy Drohiczyńska Nocna Droga Krzyżowa dla mężczyzn. W tym roku Kościół przypomina nam, że wszyscy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, dlatego hasłem tegorocznej nocnej drogi krzyżowej są słowa św. Pawła do Tymoteusza: "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia" (2Tm 1, 7).

  Bezpośrednią inspiracją do rozważań jest tegoroczne orędzie papieża Franciszka na Wielki Post, gdzie przestrzega nas przed działaniami współczesnych fałszywych proroków, prowadzącymi do wygaszania miłości. W każdej stacji drogi krzyżowej zobaczymy jak może nas mamić i zręcznie oszukiwać zły duch, ale usłyszymy nade wszystko Ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia.

Tegoroczne przeżywanie męki i śmierci Naszego Pana Jezusa Chrystusa będziemy doświadczać na pięciu trasach:

 1. Łochów – Loretto,
 2. Węgrów – Sokołów Podlaski,
 3. Ostrożany – Siemiatycze,
 4. Brańsk  – Topczewo,
 5. Milejczyce – Czeremcha.

Rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 21.00 w Łochowie, Węgrowie, Ostrożanach, Brańsku i Milejczycach.

Zapraszamy zatem każdego mężczyznę na Drohiczyńską Nocną Drogę Krzyżową.

Zapisy:

    w terminie do 22 marca 2018 roku poprzez formularz zgłoszeniowy: [zapisy]

Program:
    20:00 - odjazd autokarów z Loretto, Sokołowa (parking przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego), Siemiatycz (parking przy kościele WNMP), Topczewa i Czeremchy - (jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych);

                                      21:00 - Msza Św. w Łochowie, Węgrowie, Ostrożanach, Brańsku i Milejczycach;

                                      22:00 - wyjście na trasę pierwszej grupy uczestników DNDK;

                                      ok. 02:00 – zakończenie Drogi przez pierwsze grupy.

Pr
zebieg DNDK:      

 • uczestnicy mogą wyruszać w grupach maksymalnie 10 osobowych; poszczególny grupy będą wyruszać na drogę w ok. 5 min. odstępach; zaproszeni jesteśmy do przeżywania Drogi w ciszy;
 • na trasie zostaną zaznaczone poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, przy których uczestnicy będą modlić się przygotowanymi rozważaniami;

  Ekwipunek:
               
 • każdy uczestnik powinien posiadać elementy odblaskowe (najlepiej kamizelkę odblaskową);
 • strój odpowiedni do maszerowania, ciepły, przeciwdeszczowy;
 • wygodne buty - może być błoto;
 • latarka z dodatkowym kompletem baterii;
 • ciepłe napoje w termosie (kawa, herbata);
 • suchy prowiant, owoce;
 • apteczka, w szczególności materiały opatrunkowe;
 • telefon komórkowy.

  Trasa:
                     
 1. Łochów – Loretto (ok. 20 km)  lub
 2. Węgrów – Sokołów Podlaski (ok. 18 km)  lub
 3. Ostrożany – Siemiatycze(ok. 17 km)
 4. Brańsk  – Topczewo (ok. 17 km)
 5. Milejczyce – Czeremcha (16 km).

 • po drogach bocznych i polnych oraz poboczami dróg lokalnych.

  Uczestnictwo:
  Udział w Drohiczyńskiej Nocnej Drodze Krzyżowej:
 • na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia,
 • tylko dla osób bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu wydarzeniu, aktywnych fizycznie,
 • dla osób, które ukończyły 18 lat, a w przypadku osób niepełnoletnich - pod opieką osoby dorosłej.

  Pozostałe informacje:
       
 • w trakcie Drogi uczestnicy powinni przestrzegać przepisy ruchu drogowego i zachować szczególną ostrożność;
 • w razie niemożności dalszego kontynuowania Drogi, każdy samodzielnie zabezpiecza powrót do domu,
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • uczestnictwo w DNDK wymaga dobrego stanu zdrowia,
 • wszelkie dodatkowe informacje na temat Drogi będą dostępne pod adresem mailowym: sne.drohiczyn@gmail.com oraz pod nr tel.
  • trasa Łochów – Loretto: tel. 508 333 673,
  • trasa Węgrów – Sokołów Podlaski: tel. 603 633 557,
  • trasa Ostrożany – Siemiatycze: tel. 502 159 708,
  • trasa Brańsk – Topczewo: tel. 606 247 372,
  • trasa Milejczyce – Czeremcha: tel. 508 129 923.
   D
   o zobaczenia